ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD Blue SA510 SATA SSD M.2 2280
จากWestern Digital

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS250G3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS250G3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS500G3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS500G3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS100T3B0B-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS100T3B0B-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd/featured/wd-blue-sa510-sata-m-2-ssd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); }

ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้พีซีของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นและขยายศักยภาพในการสร้างสรรค์งานของคุณ WD Blue SA510 SATA SSD ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา และเอดิเตอร์ โดยมาพร้อมซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลและการป้องกันทางไซเบอร์ Acronis® True Image™ for Western Digital3 รวมทั้งสิทธิ์การทดลองใช้งาน Dropbox® Professional ฟรีสามเดือน4

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ด้วยความเร็วในการอ่านสูงสุด 560 MB/s1 (รุ่นความจุ 500 GB และ 1 TB) ทำให้ SATA SSD ที่รวดเร็วรุ่นนี้มอบประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณงานของคุณ คุณจึงสามารถทำงานสร้างสรรค์ได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แปลงโฉมพีซีของคุณเสียใหม่
ทำไมต้องเสียเงินซื้อเดสก์ท็อปเครื่องใหม่ราคาแพง ด้วยความจุสูงสุด 1 TB2 ความทนทานสูง และการใช้พลังงานต่ำและทำให้แล็ปท็อปสามารถใช้งานได้นานกว่าจะถึงเวลาชาร์จครั้งต่อไป รวมทั้งลดการสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับ HDD อุปกรณ์ WD Blue SA510 SATA SSD จึงเป็นไดรฟ์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการอัปเกรดพีซีให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ
โคลนทั้งฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังไดรฟ์ WD Blue SA510 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ Acronis True Image™ for Western Digital ในชุด3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพนี้ยังช่วยมอบการป้องกันแรนซัมแวร์โดยใช้ระบบ AI และปกป้องเครื่องของคุณจากการโจมตีอื่นๆ

แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วย Dropbox
Dropbox ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แชร์เนื้อหาของคุณ—ตั้งแต่รูปถ่ายและวิดีโอ ไปจนถึงเอกสาร งานนำเสนอ และอื่นๆ—ผ่านจุดเข้าถึงเดียวที่ใช้งานง่าย และรับสิทธิ์การทดลองใช้งาน Dropbox Professional4 ได้ฟรีสามเดือนเมื่อคุณซื้อไดรฟ์ WD Blue SA510

สร้างเนื้อหาโดยควบคุมได้มากขึ้น
เครียดน้อยลงและเดินหน้าโครงการของคุณให้เข้าเป้า โดยมี Western Digital SSD Dashboard ที่ดาวน์โหลดได้ช่วยคุณตรวจติดตามสภาพของไดรฟ์ ตรวจดูอุณหภูมิ พื้นที่จัดเก็บที่ว่างอยู่ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และอื่นๆ

เสียบอุปกรณ์เข้ากับพีซีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
WD Blue SA510 SATA SSD มาในฟอร์มแฟคเตอร์ 2.5 นิ้ว และ M.2 เพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ ขนาดพอดีกับช่องเสียบพีซีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน รวมทั้งช่องเสียบของเครื่องรุ่นเก่าๆ จำนวนมาก

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
250 GB
อินเทอร์เฟซ
SATA III
ขนาด (L x W x H)
80mm x 22mm x 2.38mm
Sequential Read Performance
555MB/s
Sequential Write Performance
440MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

250 GB
WDS250G3B0B
500 GB
WDS500G3B0B
1 TB
WDS100T3B0B
250 GB
WDS250G3B0B
500 GB
WDS500G3B0B
1 TB
WDS100T3B0B

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. 1 GB = 1 พันล้านไบต์และ 1 TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
  2. อิงตามความเร็วในการอ่าน 1 MB/s = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เงื่อนไขการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
  3. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง รวมสิทธิ์การใช้งานนาน 5 ปี แลกใช้สิทธิ์ภายใน 90 วันนับจากซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ข้อเสนอนี้ มีระยะเวลาจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Western Digital ข้อเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้
  4. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อเสนอนี้ต้องแลกภายในวันที่ 30 กันยายน 2023 หรือจนกว่าโค้ดแลกจะหมด จำกัดข้อเสนอต่อ 1 บัญชี Dropbox ใหม่ ภายใต้ การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Dropbox สำหรับบัญชีที่มีอยู่แล้ว จะมีข้อจำกัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ Dropbox Western Digital ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ ยุติข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ข้อเสนอนี้อาจไม่มีในบางประเทศ
  5. IOPS - การทำงานอินพุต/เอาท์พุตต่อวินาที