ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD_BLACK™ Call of Duty®: Black Ops Cold War Special Edition SN850 NVMe™ SSD
จาก WD

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBB2F0010BNC-WRSN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBB2F0010BNC-WRSN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBB2F0010BNC-WRSN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd/featured/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd-feature.jpg.thumb.319.319.png); }

เร็วเหลือเชื่อ ทลายขีดจำกัดใหม่ๆ

ทลายทุกขีดจำกัดด้วยไดรฟ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บเกมที่ฮอตที่สุดแห่งปี จัดเก็บได้มากกว่าด้วยความจุสูงสุดถึง 1 TB1 เพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บเกมได้มากขึ้นและการอัปเดตในอนาคต ลดเวลาโหลดด้วย PCIe® Gen4 SSD ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ (ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อม NAS หรือเซิร์ฟเวอร์) โดยมีความเร็วในการอ่านสูงสุด 7,000 MB/s2 และได้รับ Call of Duty® 2400 คะแนน5

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เร็วอย่างเหลือเชื่อเพื่อฝ่าฟันภารกิจสุดหิน
ทลายทุกขีดจำกัดด้วยไดรฟ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บเกมสุดฮอตแห่งปี ด้วย PCIe® Gen4 SSD ที่เร็วอย่างเหลือเชื่อ (ไม่ได้สร้างมาเพื่อการทำงานในสภาพแวดล้อม NAS หรือเซิร์ฟเวอร์) และมอบคะแนน Call of Duty® 2400 คะแนน5

จัดเก็บเกมสงครามและพันธกิจที่จะมาถึง
จัดเก็บเกมสุดฮอตแห่งปีไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุ 1 TB1 ที่มีเนื้อที่พอสำหรับการจัดเก็บการอัปเดตในอนาคตโดยคุณไม่ต้อง ลบเกมใดๆ หรือลบ Intel ออกจากเครื่องเล่นเกมของคุณ

ทะลุทะลวงด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อ
ลดเวลาการโหลดที่ยาวนานลงด้วยความเร็วสูงสุด ~7000 MB/s2 และมอบเทคโนโลยี PCIe® Gen4 สูงสุดให้คุณ (ไม่ได้สร้างมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อม NAS หรือเซิร์ฟเวอร์) ดังนั้นคุณจึงสามารถลดเวลาแฝงลงได้ในขณะที่ดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อโจมตีศัตรู

ยกระดับประสบการณ์ BLACK OPS ของคุณ
ไดรฟ์นี้มาพร้อมกับคะแนน Call of Duty® 2400 คะแนน5 เพื่อนำไปสู่การสั่งซื้อ Battle Pass ที่ประกอบด้วยพิมพ์เขียวอาวุธที่ทรงพลัง อุปกรณ์เชิงยุทธวิธี และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทในการปลดล็อกแผนของศัตรู

เข้าควบคุมภารกิจ
ตรวจติดตามสภาวะของไดรฟ์ของคุณด้วย WD_BLACK™ Dashboard ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและกำหนดประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้ด้วยตนเอง4

ประสิทธิภาพที่อัดแน่นในขนาดกะทัดรัด
ออกแบบในฟอร์มแฟคเตอร์ M.2 2280 ที่เล็กกะทัดรัดแบบางเฉียบเพื่อให้เลื่อนเข้าในข่อง M.2 บนแผงวงจรหลักของคุณได้อย่างง่ายดาย

สร้างขึ้นเพื่อให้รอดชีวิตในทุกภารกิจ
ออกแบบระบบและสร้างขึ้นด้วย Western Digital 3D NAND เพื่อมอบความเชื่อถือได้และความทนทานที่จำเป็น ในการรักษาประสิทธิภาพระดับมืออาชีพและบรรลุภารกิจที่อันตรายที่สุด

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
1 TB
คอนเน็กเตอร์
M.2
อินเทอร์เฟซ
PCIe Gen4 x4
ขนาด (L x W x H)
80mm x 22mm x 2.38mm
ภายในกล่อง
 • WD_BLACK™ SN850 NVMe SSD
 • COD Points Insert (offer has been extended and must now be redeemed by April 30th, 2022)
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

1 TB
WDBB2F0010BNC-WRSN
1 TB
WDBB2F0010BNC-WRSN

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

Western Digital Dashboard

The Western Digital Dashboard helps users maintain peak performance of the Western Digital SSD in Windows operating systems with a user-friendly graphical interface for the user. The Western Digital Dashboard includes tools for analysis of the disk (including the disk model, capacity, firmware version, and SMART attributes) and firmware updates.

Learn more

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

 1. ในการระบุความจุในการจัดเก็บข้อมูล 1 กิกะไบต์ (GB) = 1 พันล้านไบต์ และ 1 เทราไบต์ (TB) = หนึ่งล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 2. อิงตามความเร็วในการอ่าน ตามที่ใช้สำหรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล 1 เมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที อิงตามการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ สภาวะการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
 3. IOPS = การทำงานอินพุต/เอาท์พุตต่อวินาที ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามส่วนประกอบและการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ
 4. การปรับแต่งเองได้นั้นรองรับเฉพาะ Windows เท่านั้น
 5. เกม
 6. Call of Duty®: Black Ops Cold War มีจำหน่ายแยกต่างหาก ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีบัญชี Activision ข้อเสนอนี้จำกัดเฉพาะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขหนึ่งรายการ ต้องใช้สิทธิ์ตามข้อเสนอนี้ตามวันที่ที่ระบุไว้บนสติกเกอร์ด้านหน้ากล่องเท่านั้น และสามารถใช้ได้จนกว่าคะแนน CoD จะหมด Western Digital ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
 7. การจัดเรตเกม
 8. Call of Duty®: เรท Black Ops Cold War – ESRB: MATURE 17+ (17 ปีขึ้นไป) มีฉากการสู้รบและนองเลือด ยาเสพติด การใช้ความรุนแรงสูง ถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย เนื้อหาที่ส่อนัยทางเพศ