ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD
จาก WD

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL5000ABK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL5000ABK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL5000ABK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL5000ABK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBATL0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBATL0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBATL0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBATL0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2/featured/wd-black-d30-game-drive-usb-3-2-video.jpg.thumb.319.319.png); }

ปลดปล่อยเครื่องเล่นเกม ขยายคลังเกม

ลดเวลาในการโหลดหน้าจอและเพิ่มความจุของคุณด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD ใช้เวลาเล่นให้มากขึ้นและเสียเวลาลบเกมให้น้อยลงด้วยความจุสูงสุด 2 TB1 เข้าเกมได้รวดเร็วด้วยความเร็วที่ปรับปรุงให้สูงสุดถึง 900 MB/s2 เข้ากันได้และพร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกม PlayStation™ หรือ Xbox™ ของคุณ (ดูข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ที่ด้านล่าง)4 ได้อย่างมีสไตล์ด้วย SSD ขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อเสริมอุปกรณ์สู้รบของคุณได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปลดปล่อยเวลาในการโหลดหน้าจอ
เข้าถึงเกมของคุณได้เร็วขึ้นด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD โดยมีความเร็วสูงสุด 900 MB/s2 ดังนั้น คุณจึงสามารถแซงหน้าคู่แข่งและลดเวลาโหลดให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งจัดการคู่แข่งได้ก่อน

ออกแบบมาสำหรับเครื่องเล่นเกม ออกแบบมาให้ดูสวยโดดเด่น
ยกระดับลุคและสไตล์ของเครื่องเล่นเกมของคุณด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD ที่ออกแบบมาเพื่อให้ดูโดดเด่นและสวยงามเมื่อวางคู่กับเครื่องเล่นเกมของคุณบนแท่นวาง

เก็บรักษาเกมของคุณไว้ได้เต็มที่
จัดเก็บเกมได้สูงสุดถึง 50 เกม3 ด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD ด้วยความจุสูงสุด 2 TB1 คุณจึงสามารถขยายคอลเลคชั่นเกมออกไปโดยไม่ต้องลบเกมโปรดของคุณออกจากเครื่องเล่นเกม

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ยกระดับสำหรับเครื่องเล่นเกมรุ่นต่อไป
WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD เข้ากันได้กับเครื่องเล่นเกมรุ่นต่อไป PlayStation™ 5 (เล่นและจัดเก็บเกม PS4™ / เก็บถาวรเกม PS5™) หรือ Xbox™ Series X|S (เล่นและจัดเก็บเกม Xbox One™ / เก็บถาวรเกม Xbox™ Series X | S)4

พร้อมเผชิญหน้าด้วยความมั่นใจ
เกมเมอร์สามารถไว้วางใจไดรฟ์ WD_BLACK™ ด้วยคุณสมบัติพิเศษทั้งหมด แบรนด์ WD_BLACK™ มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมสุดแกร่งพร้อมการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปี คุณสามารถมั่นใจได้ว่า WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD จะช่วยสนับสนุนให้คุณคว้าชัย

ชนะได้อย่างมั่นใจ
หมดห่วงเรื่องอุปกรณ์ของคุณและทำให้คุณมีเวลาคว้าชัยชนะได้มากขึ้น WD_BLACK™ ทำลายกรอบเก่าๆ เพราะมาพร้อมความสามารถเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูลระดับพรีเมียม และประสิทธิภาพการทำงาน WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเกมเมอร์ ช่วยมอบประสิทธิภาพการเล่นเกมที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพและมอบความจุที่คุณต้องการ

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
500 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 2
คอนเน็กเตอร์
USB-C
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
 • PlayStation™ 5 (เล่นและจัดเก็บเกม PS4™, เก็บถาวรเกม PS5™)
 • Xbox™ Series X|S (เล่นและจัดเก็บเกม Xbox One™, เก็บถาวรเกม Xbox Series X|S)
 • PlayStation™ 4 Pro หรือ PS4 พร้อมซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชัน 4.50 ขึ้นไป
 • Xbox One™
 • Windows® 10+
 • macOS 11+
ขนาด (L x W x H)
96mm x 35mm x 58mm
ภายในกล่อง
 • WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD
 • สาย USB Type-C™ ต่อกับ Type-A
 • คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

500 GB
WDBATL5000ABK-WESN
1 TB
WDBATL0010BBK-WESN
2 TB
WDBATL0020BBK-WESN
500 GB
WDBATL5000ABK-WESN
1 TB
WDBATL0010BBK-WESN
2 TB
WDBATL0020BBK-WESN

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

 1. สำหรับความจุในการจัดเก็บข้อมูล 1 กิกะไบต์ (GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ และ 1 เทราไบต์ (TB) = หนึ่งล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 2. อ้างอิงตามความเร็วในการอ่านและการทดสอบภายใน 1 MB/s = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เงื่อนไขการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
 3. จำนวนเกมอิงตามขนาดเกมเฉลี่ยที่ 36 GB ต่อเกม จำนวนเกมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ การฟอร์แมต โปรแกรม และปัจจัยอื่นๆ
 4. เข้ากันได้กับ  PlayStation™ 5 (เล่นและจัดเก็บเกม PS4™, จัดเก็บถาวรเกม PS5™), Xbox™ Series X|S (เล่นและจัดเก็บเกม Xbox One™, เก็บถาวรเกม Xbox Series X|S), PlayStation™ 4 Pro หรือ PS4 ที่มีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชัน 4.50 ขึ้นไป, PlayStation™ 5 (เล่นและจัดเก็บเกม PS4™, เก็บถาวรเกม PS5™) และ Xbox One™ ถ้าเกมนั้นซื้อหรือโหลดมาจากดิสก์ ดิสก์ต้นฉบับอาจจำเป็นต้องยืนยันความเป็นเจ้าของ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีบัญชี Xbox live