ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™
จาก WD

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF5000ABW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF5000ABW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF5000ABW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0010BBW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0010BBW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0010BBW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAMF0020BBW-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAMF0020BBW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAMF0020BBW-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd/featured/wd-black-d30-game-drive-for-xbox-usb-3-2-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); }

เร่งการทำงานของคุณ ขยายคอลเลคชั่น Xbox™ ของคุณ

ขยายคลังเกมและเร่งประสิทธิภาพของคุณด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™4 ที่มีความจุสูงสุด 2 TB1 เพื่อจัดเก็บเกมได้สูงสุดถึง 50 เกม3 คุณจึงไม่ต้องลบเกมสุดโปรดออกจากเครื่องเล่นเกมของคุณเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเกมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เข้าถึงเกมของคุณได้เร็วขึ้น4 ด้วยความเร็วที่ปรับปรุงให้เพิ่มสูงสุดถึง 900 MB/s2 ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ Xbox™ ของคุณทั้งภายในและภายนอก โดยรวมการเป็นสมาชิก Xbox Game Pass Ultimate เป็นเวลา 1 เดือนซึ่งจะสามารถเข้าถึงเกมกว่า 100+ เกมบนคอนโซลและพีซี รวมทั้งเครื่องเล่นเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน5

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขจัดเวลาโหลด
เข้าถึงเกมของคุณได้เร็วขึ้นด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™ โดยมีความเร็วสูงสุด 900 MB/s2 คุณจึงสามารถแซงหน้าคู่แข่งและลดเวลาโหลดให้เหลือน้อยที่สุด แล้วจัดการคู่แข่งได้แบบเน้นๆ4

ออกแบบมาสำหรับ XBOX ออกแบบมาให้ดูสวยโดดเด่น
ยกระดับลุคและสไตล์ของเครื่องเล่นเกมของคุณด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ดูโดดเด่นและสวยมากเมื่อวางคู่กับ Xbox™ ของคุณบนแท่นวาง

แพ็คขุมพลังทั้งหมดของคุณ
จัดเก็บเกมได้สูงสุดถึง 50 เกม3 ด้วย WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™ พร้อมด้วยความจุสูงสุด 2 TB1 คุณจึงสามารถขยายคอลเลคชั่นเกมออกไปโดยไม่ต้องลบเกมโปรดของคุณออกจากเครื่องเล่นเกม

มอบการเป็นสมาชิกฟรี 1 เดือน
โดยรวมการเป็นสมาชิก Xbox Game Pass Ultimate เป็นเวลา 1 เดือนซึ่งจะสามารถเข้าถึงเกมกว่า 100+ เกมบนคอนโซลและพีซี รวมทั้งเครื่องเล่นเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน5

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นต่อไปสำหรับ XBOX™ SERIES X|S
WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™ ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนคอลเลคชั่นเกม Xbox™ One และยังคงเล่นด้วยเครื่องเล่นเกมรุ่นต่อไปของคุณได้ รวมทั้งจัดเก็บซีรีส์เกม Xbox™ Series X | S ได้อีกด้วย4

พร้อมเผชิญหน้าด้วยความมั่นใจ
เกมเมอร์สามารถไว้วางใจไดรฟ์ WD_BLACK™ ด้วยคุณสมบัติพิเศษทั้งหมด แบรนด์ WD_BLACK™ มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมสุดแกร่งพร้อมการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปี คุณสามารถมั่นใจว่า WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD for Xbox™ จะช่วยสนับสนุนให้คุณคว้าชัย

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
500 GB
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
 • Windows® 10, 8.1
 • macOS 10.11+
 • Xbox™ Series X|S (เล่นและจัดเก็บเกม Xbox One™ , เก็บถาวรเกม Xbox Series X|S)
 • Xbox One™
ขนาด (L x W x H)
96mm x 35mm x 58mm
ภายในกล่อง
 • WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD
 • สาย USB Type-C™ ต่อกับ Type-A
 • คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

500 GB
WDBAMF5000ABW-WESN
1 TB
WDBAMF0010BBW-WESN
2 TB
WDBAMF0020BBW-WESN
500 GB
WDBAMF5000ABW-WESN
1 TB
WDBAMF0010BBW-WESN
2 TB
WDBAMF0020BBW-WESN

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

 1. สำหรับความจุในการจัดเก็บข้อมูล 1 กิกะไบต์ (GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ และ 1 เทราไบต์ (TB) = หนึ่งล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 2. อ้างอิงตามความเร็วในการอ่านและการทดสอบภายใน 1 MB/s = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เงื่อนไขการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
 3. จำนวนเกมอิงตามขนาดเกมเฉลี่ยที่ 36 GB ต่อเกม จำนวนเกมจะแตกต่างกันไป