ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} เคส G-SPEED Shuttle Pelican
จาก G-Technology

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10327-1-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10327-1-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage2.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage3.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-lifestyleimage5.png.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._0G10328-1-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.thumb.1280.1280.png); } .webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._0G10328-1-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/accessories/g-speed-shuttle-pelican-case/featured/g-speed-shuttle-pelican-case-life-warranty.png.thumb.319.319.png); }

ทนทานและพร้อมรับทุกสภาพอากาศ

สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่แข็งแกร่งและออกแบบมาให้สะดวกพกพาโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินชั้นนำส่วนใหญ่ เคส G-SPEED™Shuttle Protective Case โดย Pelican จึงเป็นเสมือนเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ G-SPEED Shuttle ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แผ่นโฟมรองที่ตัดแต่งให้รองรับอุปกรณ์ช่วยเพิ่มการรับแรงกระแทก เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากการกระแทกและการสั่นสะเทือน และมาพร้อมช่องใส่สายเคเบิลเพื่อจัดเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบ พร้อมการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขตลอดอายุการใช้งานจาก Pelican Products, Inc. คุณจึงวางใจได้ที่จะเก็บรักษาฟุตเทจสำคัญๆ ของคุณทั้งหมดไว้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนี้ซึ่งจะปลอดภัยตลอดการเดินทางของคุณ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เกราะป้องกันเสมือนที่ไม่อาจทำลายได้
เคสที่หล่อขึ้นจากเรซิน HPX ที่แข็งแกร่งทนทานนี้จะช่วยให้การพกพาอุปกรณ์ G-SPEED Shuttle ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัยโดยสามารถกันน้ำ กันฝุ่น และมีน้ำหนักเบาเพื่อการพกพาอุปกรณ์ได้สะดวก

สอดคล้องกับข้อกำหนดการพกพาสิ่งของขึ้นเครื่อง
อุปกรณ์ G-SPEED Shuttle สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการพกพาอุปกรณ์ขึ้นเครื่องบินของสายการบินชั้นนำส่วนใหญ่ โดยลดความจำเป็นที่จะต้องเช็คอินอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่สำคัญอื่นๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถเก็บรักษาฟุตเทจของคุณไว้ใกล้ตัวได้ในขณะบิน

ปกป้องด้วยโฟมที่ตัดแต่งให้รองรับอุปกรณ์
โฟมรับแรงกระแทกจะช่วยปกป้องอุปกรณ์ G-SPEED Shuttle จากการกระแทกที่เกิดขึ้นโดยกะทันหันหรือแรงสั่นสะเทือนของสภาพแวดล้อม และมาพร้อมช่องเสียบที่ออกแบบมาสำหรับไดรฟ์คู่ G-RAID™ โดยเฉพาะ หรือไดรฟ์ G-Technology™ ที่เล็กกว่านี้ มีสองแบบให้เลือกเพื่อรองรับไดรฟ์พกพา ev Series หรือช่องใส่ไดรฟ์สำรอง

ช่องใส่สายเคเบิลของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ช่องใส่สายเคเบิลทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการถ่ายทำ จะช่วยให้คุณจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบ ขณะเดียวกันก็ลดพื้นที่ที่คุณต้องใช้เมื่อเดินทางระหว่าสถานที่ถ่ายทำต่างๆ

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขตลอดอายุการใช้งาน
Pelican Products, Inc. รับประกันผลิตภัณฑ์จากการแตกหักหรือข้อบกพร่องด้านฝีมือช่าง โดยรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบมีการจำกัดเงื่อนไข

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • G_SPEED Shuttle ที่มี Thunderbolt 3
  • G-SPEED Shuttle พร้อมอะแดปเตอร์ ev Series Bay
  • G-SPEED Shuttle SSD
ขนาด (L x W x H)
551.18mm x 358.14mm x 226.06mm
ภายในกล่อง
    เคส
  • G-SPEED™Shuttle Pelican
  • โฟมที่ทนทานที่ตัดแต่งให้รองรับอุปกรณ์ G-SPEED Shuttle
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

0G10327-1
0G10328-1
0G10327-1
0G10328-1

การจัดอันดับและรีวิว