เงื่อนไขและข้อกำหนดในการร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยน และ RETIRE

สำหรับการร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์แลกซื้อ new WD My Passport SSD ทุกความจุ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้

  • ต้องส่งคืนฮาร์ดดิสก์ External แบบตั้งโต๊ะหรือแบบพกพา หรือ USB drives ทุกความจุ ผ่านทางขนส่งหรือไปรษณีย์ให้กับตัวแทนบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่กำหนดให้  
  • ฮาร์ดดิสก์ External แบบตั้งโต๊ะหรือแบบพกพา จะได้รับเงินคืนจำนวน 500 บาท ส่วน USB drives ทุกความจุ จะได้รับเงินคืน จำนวน 200 บาท
  • ต้องเป็นเจ้าของฮาร์ดดิสก์หรือ USB drives ที่ส่งคืนมาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทาง WD จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้วว่าตั้งแต่วันที่ส่งฮาร์ดดิสก์หรือ USB drives มาให้ทาง WD ได้เป็นการโอนสิทธิ์ให้ WD เป็นเจ้าของฮาร์ดดิสก์หรือ USB drives ที่ท่านส่งคืนมาให้กับทาง WD โดยชอบธรรม  ทาง WD จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆทั้งสิ้นของผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ที่ส่งคืนมา ดังนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรมที่จะต้องลบข้อมูลของท่านทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์หรือ USB drives ด้วยตัวท่านเองก่อนส่งคืนให้กับทาง WD และถ้าเกิดความเสียหายต่อตัวฮาร์ดดิสก์หรือ USB drives และข้อมูลซึ่งอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือ USB drives ที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งคืนมา ทาง WD จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายทุกประการ

 

ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับข้อตกลงแล้วว่า ข้อมูลที่ทางผู้ร่วมกิจกรรมให้กับทาง WD อาทิ ข้อมูลของรุ่นฮาร์ดดิสก์หรือ USB drives ที่ส่งคืน และข้อมูลส่วนตัว จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของทาง WD (Privacy Practices) ท่านสามารถเข้าไปคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ WD ได้ที่

After registering for the trade-in promotion at https://shop.westerndigital.com/th-th/campaign/landing/wd/my-passport-trade-in, in exchange for your trade-in, you will receive a reference ID to purchase a WD My Passport SSD between October 5 to November 30, 2020, at participating resellers of Western Digital Technologies, Inc. and its affiliates (collectively, “WD”). Upon completing your purchase, you are required to submit your claim information on https://shop.westerndigital.com/th-th/campaign/landing/wd/my-passport-trade-in for verification to be eligible to receive THB 500 or THB 250 respectively. The individual submitting their registration (“Customer”) agrees: (i) to give WD an External Used HDD or SSD Drives (“Drives”) or USB Drives (“USB”); (ii) that they are the owner of the Drives or USB and have all right, title and interest required to retire, trade-in, sell and give up all right, title and full ownership of the Drives or USB to WD and that the transaction is final, cannot be cancelled, and their HDD will not be returned. Customer understands it is their responsibility to remove any and all data and information (e.g., files, photo, video, music, etc.), including any personal information, on the Drives or USB prior to giving it to WD. Customer agrees that WD is not responsible for the loss or destruction of the hardware, software, files, or media containing any personal data left on the Drives or USB. Customer understands and agrees that they will not be able to recover any data or files stored within the Drives or USB. Customer agrees that all information they provide about the Drives or USB and about themselves is true, accurate, and complete. For more information on WD’s privacy practices, please review the WD Privacy Statement location at: https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.