คลิ๊กลงทะเบียน

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Enter First Name
Enter Last Name
Enter a valid email address
Enter Primary Phone(Only Numbers)
Select Product
Fill more info of Used Drives (brand & capacity)

By participating in this promotion, you agree to Western Digital’s Privacy Statement, Terms of Use and the Terms and Conditions for this promotion. You also agree to receive communication from Western Digital that includes newsletters, updates, and promotions related to Western Digital’s products. You can withdraw your consent at any time.
 

หมายเหตุ
  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 316 1687
  2. ลูกค้าเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง External ฮาร์ดดิสก์หรือแฟลชไดร์ฟเก่า ด้วยตนเอง
  3. โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ปิดรับลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นภายในวันที่ 30 พ.ย. นี้เท่านั้น
  5. ปิดรับการกรอกแบบฟอร์มแลกรับเงินคืนภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
  6. คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ร่วมรายการถือได้ว่าตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.