คลิ๊กลงทะเบียน

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Enter First Name
Enter Last Name
Enter a valid email address
Enter Primary Phone(Only Numbers)
Enter Reference Number
อัพโหลดใบเสร็จ
ช่องนี้ไม่สามารถเว้นว่างไว้
Enter Bank Name
Enter Serial Number
อัพโหลดรูปถ่ายสินค้า
ช่องนี้ไม่สามารถเว้นว่างไว้
Enter Banking A/C Number

By participating in this promotion, you agree to Western Digital’s Privacy Statement, Terms of Use and the Terms and Conditions for this promotion. You also agree to receive communication from Western Digital that includes newsletters, updates, and promotions related to Western Digital’s products. You can withdraw your consent at any time.

หมายเหตุ
  1. สินค้าที่เข้าร่วมรายการเฉพาะ WD My Passport SSD รุ่นใหม่ เท่านั้น (ความจุหรือสีไหนก็ได้)  
  2. กรุณาอัพโหลดใบเสร็จร้านค้า พร้อมรูปถ่ายสินค้า ระบุ Serial Number และข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
  3. หลังตรวจสอบความถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับการโอนเงินคืนเข้าธนาคารของท่านภายใน 15 วัน
  4.  ปิดรับการกรอกแบบฟอร์มแลกรับเงินคืนภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
  5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 316 1687
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.