Cliff Mautner
sandiskExtremTeam

Cliff Mautner

ทีมงาน SANDISK EXTREME

หลังจาก 15 ปีที่ Cliff Mautner เป็นนักวารสารภาพให้กับ Philadelphia Inquirer และการถ่ายภาพให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจชั้นนำตั้งแต่ Comcast ไปยัง Subaru เขาได้เริ่มต้นอาชีพถ่ายภาพแต่งงาน จากการถ่ายภาพการแต่งงานกว่า 800 ครั้งจนถึงวันนี้ Cliff ยังคงมีใจรักและความตั้งใจเหมือนเดิมที่จะถ่ายภาพแต่ละภาพ เขาอาจเป็นทีรู้จักดีสำหรับสำหรับความสามารถในการสร้างภาพคุณภาพในสภาพแวดล้อมบางอย่างที่แสงเข้าถึงยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสำหรับความพากเพียรในการถ่ายช่วงเวลาที่งดงามและมีความหมาย

Cliff เป็นสมาชิกผู้มีเกียรติของทีม SanDisk Extreme เป็นฑูตของ Nikon และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดช่างภาพแต่งงาน 10 อันดับแรกของโลกโดยนิตรสาร American PHOTO นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัล WPPI Grand Award สำหรับวารสารภาพ โดยได้รับคัดเลือกเป็นช่างภาพ Nikon WPPI ประจำปี 2012 และได้รับการยกย่องด้วยรางวัล Internaltional Photographic Council's Leadership ที่สหประชาชาติในปี 2013 ในปี 2014 เขาได้รับรางวัล WPPI Lifetime Acheivement Cliff อุทิศตนให้กับลูกค้าอย่างมาก และเขาถ่ายภาพแต่งงานประมาณ 50 รอบต่อปี

สำรวจผลงานของ Cliff

พบกับทีมงาน SanDisk Extreme