DE SANDISK FABRIEKSGARANTIE VOOR SANDISK CONSUMENTENPRODUCTEN

Bestemd voor, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, de consumenten in België en Nederland

Ingangsdatum – 15 april 2016

SanDisk verstrekt deze garantie aan de eindgebruiker (‘’U’’). Deze garantie houdt in dat het product (het ‘’Product’’), waaronder niet inbegrepen content en/of software geleverd samen met of aangebracht op het Product, tijdens de in de tabel gespecificeerde en op de dag van aankoop beginnende Garantieperiode vrij is van fundamentele fabricagefouten, overeenstemt met de gepubliceerde productspecificaties van SanDisk en geschikt is voor normaal gebruik in overeenstemming met gepubliceerde gebruikersinstructies. Dit ervan uitgaand dat het Product rechtmatig in het verkeer is gebracht. Deze garantie wordt alleen aan U verstrekt en is niet vatbaar voor overdracht.

Onder deze garantie valt niet het gebruik van het Product in het kader van of in verband met de volgende gebruikswijzen of apparaten (zoals bepaald door SanDisk): (i) normale gebruiksschade, (ii) apparaten voor videotoezicht, beveiliging en bewaking, (iii) internet protocol camera’s / netwerkcamera’s, (iv) in-car opname apparaten/dashboard camera’s/black box camera’s, (v) beeldapparatuur dat doorlopend video’s vastlegt, (vi) doorlopend opnemend settopbox apparatuur, (vii) apparatuur voor doorlopende datalogging, zoals servers, of (viii) andere excessieve gebruikswijzen die verder gaan dan normaal gebruik volgens gepubliceerde gebruikersinstructies. Voor informatie omtrent SanDisk producten die bestemd zijn voor gebruik in het kader van of in verband met de gebruikswijzen of apparaten zoals hierboven vermeld onder (i) – (vi), raadpleeg gaarne onze productpagina voor hoge duurzame producten, te bereiken via deze link.

Deze garantie ziet slechts op originele SanDisk-producten. Uitsluitend voor consumenten in de Europese Economische Ruimte (“EER”): Western Digital Technologies, Inc. en met haar verbonden ondernemingen (“WDT”) verlenen geen ondersteuning voor SanDisk-producten die niet door of met toestemming van WDT zijn ingevoerd in de EER of in de EER in het verkeer zijn gebracht en/of zijn verkocht via door haar geautoriseerde kanalen.

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U binnen de Garantieperiode contact op te nemen met SanDisk via het telefoonnummer vermeld in de tabel of via dutch_support@SanDisk.com en een aankoopbewijs (met weergave van de datum en plaats van aankoop en de naam van verkoper) en informatie inzake de productnaam, het producttype en nummer te overhandigen. Pas nadat U een Retour Autorisatie nummer heeft ontvangen en eventuele andere opgesomde richtlijnen heeft nageleefd, kunt u het Product retourneren. Voor verdere informatie zie westerndigital.com/nl-nl/support. Deze garantie is onder voorwaarde van teruggave van het Product. SanDisk is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt aan het Product tijdens verzending.

SanDisk kan, naar haar vrije keus, het product of (1) repareren of (2) vervangen door een nieuwe, gereviseerd of opgeknapt Product van gelijke of betere capaciteit of met een ander gelijkwaardig product. In geval van vervanging is SanDisk gerechtigd het Product te vervangen met een product dat eerder is gebruikt, gerepareerd of ter goedkeuring is onderworpen om te voldoen aan de specificaties van SanDisk.

SanDisk is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder inbegrepen verlies van data) of voor schade veroorzaakt door onbehoorlijk gebruik (waaronder inbegrepen gebruik van het Product in een daarmee onverenigbaar apparaat, gebruik op een onbehoorlijke manier en gebruik anderszins in strijd met de gebruiksinstructies), onbehoorlijke installatie, onprofessionele reparatie, ingrepen of ongevallen. Dit vormt de gehele aansprakelijkheid van SanDisk, hetgeen nooit meer zal bedragen dan de door u betaalde prijs, opgeteld met de door u gemaakte noodzakelijke kosten voor de garantieaanspraak. SanDisk producten mogen niet gebruikt worden op manieren of in applicaties waarbij fouten zouden kunnen leiden tot schade of verwondingen of een dreiging voor het leven zouden kunnen vormen, zoals voor levensonderhoud systemen. SANDISK WIJST ALLE BIJ WET TOEGESTANE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, IN HUN GEHELE OMVANG, AF. INDIEN SANDISK ONDER HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT NIET GERECHTIGD IS OM STILZWIJGENDE GARANTIES AF TE WIJZEN, DAN ZIJN ZULKE GARANTIES, VOOR ZOVER MOGELIJK, BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. DE GARANTIEDUUR OP IEDER VERVANGINGSPRODUCT ZAL HET GEDEELTE VAN DE NOG RESTERENDE GARANTIEPERIODE VOOR HET ORIGINELE PRODUCT ZIJN. SOMMIGE STATEN (OF JURISDICTIES) STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGESCHADE TOE, DUS HET KAN ZIJN DAT BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VOOR U GELDEN.