Đăng ký nhận quà

 

Vui lòng không bỏ trống ô này.
Vui lòng không bỏ trống ô này.
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
Vui lòng nhập số điện thoại (Chỉ nhập chữ số).
Tải lên hình ảnh hóa đơn mua hàng tại đại lý bán lẻ (hình ảnh thể hiện rõ ngày mua hàng và số Serial Number của sản phẩm)
Field cannot be empty.
Tải lên hình ảnh của sản phẩm (hình ảnh thể hiện rõ số serial)
Field cannot be empty.

Số lượng quà tặng có hạn, chương trình sẽ kết thúc khi hết quà.

Khi tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đã đồng ý với các chính sách của Western Digital về bảo mậtcác điều khoản về chương trình. Bạn cũng đồng ý về việc nhận thông báo từ Western Digital qua thư điện tử, các bản tin cập nhật, chương trình khuyến mãi liên quan đến sản phẩm của Western Digital. Bạn có thể yêu cầu ngừng nhận thông tin bất cứ lúc nào.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.