Hệ thống đăng ký nhận quà tặng Western Digital

 

Vui lòng không bỏ trống ô này.
Vui lòng không bỏ trống ô này.
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
Vui lòng nhập số điện thoại (Chỉ nhập chữ số).
Vui lòng không bỏ trống ô này.
Tải lên hình ảnh hóa đơn mua hàng tại đại lý bán lẻ
Vui lòng không bỏ trống ô này
Tải lên hình ảnh sản phẩm thấy rõ số S/N
Vui lòng không bỏ trống ô này

Số lượng quà tặng có hạn, chương trình sẽ kết thúc khi hết quà.

Khi tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đã đồng ý với các chính sách của Western Digital về bảo mậtcác điều khoản về chương trình. Bạn cũng đồng ý về việc nhận thông báo từ Western Digital qua thư điện tử, các bản tin cập nhật, chương trình khuyến mãi liên quan đến sản phẩm của Western Digital. Bạn có thể yêu cầu ngừng nhận thông tin bất cứ lúc nào.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.