Γνωσιακή βάση βίντεο SanDisk

Κατηγορίες

Τα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD Video) είναι βίντεο με υψηλότερη ποιότητα και ανάλυση σε σύγκριση με τα βίντεο τυπικής ευκρίνειας. Αυτό σημαίνει ανάλυση 1920 x 1080 pixel για 1080p HD Video. Η υποστήριξη βίντεο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κύρια συσκευή, τα χαρακτηριστικά των αρχείων και άλλους παράγοντες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Η κλάση ταχύτητας UHS 1 υποδηλώνει την απόδοση που είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει την εγγραφή βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω κύριων συσκευών UHS. Η κλάση ταχύτητας UHS 3 υποδηλώνει την απόδοση που είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει την εγγραφή βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω κύριων συσκευών UHS.