.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:1900px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; background-size: contain; background-repeat: no-repeat; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3S0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3S0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3S0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3S0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3S0040BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50_TopOrtho_LightOn_3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA3S0040BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA3S0040BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA3S0040BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA3S0040BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd/featured/WD_Black_P50-video.jpg.thumb.319.319.png); }

SSD صغير وفائق الأداء

إليك كل ما تحتاج إليه وأنت تستمتع بلعبتك المفضلة مع محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 فمع سرعات قراءة تصل إلى 2000 ميجابايت في الثانية وسعة تخزينية ضخمة من 41 تيرابايت، لن تُضطر إلى الانتظار حتى تبدأ لعبتك وستبدأ بالاستمتاع باللعب أكثر 2بكثير. صُمم محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 خصيصًا ليناسب احتياجات اللاعبين، فهو مُجهز ليتناسب مع تكنولوجيا المستقبل مع واجهة توصيل USB فائقة السرعة بسعة (20 جيجابايت/ث) لتجعل الكمبيوتر أو جهاز التحكم الخاص بك يتميز بتوافق مثالي.

تفاصيل المنتج

سلاحك السري
يجمع محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 بين عاملي السرعة والأداء. فسواء أردت تعزيز استجابة نظامك كله أو تقليل وقت التحميل، فتقنية SSD لمحرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 المتقدمة ستمُد الكمبيوتر أو جهاز التحكم الخاص بك بالسرعة التي يحتاجها لتجربة لعب فائقة. كما يتميز محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 بواجهة توصيل USB فائقة السرعة بسعة 20 جيجابايت/ث (USB 3.2 من الجيل 2x2) مُصممة خصيصًا لأداء وتوافق أفضل مع الأجهزة والمحتويات والملحقات الجديدة.

أداء رائد
عندما يجتمع لديك إمكانيات تشغيل محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 مع سرعات قراءة حتى** 2000 ميجابيت/ث أشبه بسرعة البرق، فلن يخذلك أداء جهازك وثباته بعد اليوم. ابدأ اللعبة أسرع ولا تهدر وقتك في انتظار شاشات التحميل البطيئة واقضِ وقتك في تحقيق النصر.

الأمثل للمعارك
لن تحتاج بعد اليوم إلى تفريغ مساحة لألعابك الجديدة مع سعة التخزين التي تصل إلى14 تيرابايت، فأصبح بإمكانك إبقاء ألعابك المفضلة القديمة في أثناء حفظ المزيد في مكتبة ألعابك الفريدة. يُعد محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 المحمول الخيار الأمثل لأرض المعركة وذلك لتصميمه المتين والمقاوم للصدمات.

إرثنا مستمر
يأتمن اللاعبون WD_BLACK™ على فرص حياتهم بالألعاب (وحفظ تقدمهم بها) عن تجربة وثقة. إن مهمتنا مع WD_BLACK™ بسيطة: علامة تجارية مخصصة لحفظ ألعابك وتحسينها. ليس هذا وحسب، بل تقدم لك معززات سرعة يمكن الاعتماد عليها ومحسنة وضمان لمدة 5 سنوات وثبات وقابلية التوسع ولذا، فكن واثقًا تمامًا أن محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50 سيكون خيارك الأمثل للتألق في ألعاب الفيديو.

اربح دون قلق
تعمل WD_BLACK على التجديد باستمرار عندما يتعلق الأمر بتوسيع سعة التخزين والأداء للحد الأقصى. يوفر محرك الألعاب WD_BLACK™ P50 المصمم خصيصًا للاعبين التعزيز الموثوق به الذي يمكن الاعتماد عليه لأداء جهاز التحكم أو الكمبيوتر وسعتهما الذي تحتاج إليه؛ للتمكن من قضاء وقت أقل في القلق بشأن أجهزتك، والتمتع بقدر أكبر من الوقت للفوز. 
 

المواصفات الكاملة

Features
 • يتميز SSD بأداء قوي وسرعة تصل إلى 2000 ميجابايت/ث ما يقلل ظهور شاشة التحميل ويجعلك تستمتع باللعب أسرع.
 • استمتع بسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت حتى تبقي ألعابك المفضلة وتحفظ ألعابًا جديدة.
 • تميّز بوصول سريع لمكتبة ألعابك من أي مكان فهو جهاز محمول ومقاوم للصدمات.
 • SSD بأداء فائق وواجهة توصيل USB فائقة السرعة بسعة (20 جيجابايت/ث) للكمبيوتر أو جهاز التحكم الخاص بك.
 • صُمم من الأساس خصيصًا للاعبين بجودة WD_BLACK™ وموثوقيتها.
Capacity
1 تيرابايت
الموصل
USB-C
التوافق
 • Windows® 10+
 • macOS 11+
 • 系统软件版本为 4.50 或更高版本的 Playstation™ 4 Pro 或 PS4
 • Xbox One™
أداء عالٍ للقراءة المتتابعة
2000MB/s
واجهة التوصيل
USB 3.2 Gen 2
في الصندوق
 • محرك أقراص SSD WD_BLACK™ P50
 • كابل منفذ USB من النوع C إلى النوع C
 • كابل منفذ USB من النوع C إلى النوع A
 • دليل التركيب السريع
   
Warranty
ضمان محدود لمدة 5 أعوام
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع)
118mm x 62mm x 14mm
Weight
115gms
Model Number
WDBA3S0010BBK-WESN
درجة حرارة التشغيل
0°C إلى 35°C
Non-Operating Temperature
-20°C إلى 70°C
الشهادات
CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:1900px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

التصنيفات والتقييمات

عمليات الإفصاح

 1. *. وفقًا للاصطلاح المستخدم لسعة التخزين، فإن واحد جيجابايت (GB) = واحد بليون بايت وواحد تيرابايت (TB) = واحد ترليون بايت. تختلف السعة الإجمالية التي يمكن استخدامها استنادًا إلى بيئة التشغيل.
 2. **. استنادًا إلى سرعة القراءة والاختبار الداخلي. عن الإشارة إلى معدل سرعة نقل البيانات، تعني عبارة ميجابايت في الثانية مليون بايت لكل ثانية. سيختلف الأداء تبعًا لمكونات الجهاز والبرامج والتهيئات.